© 2017 MMag. Salih Sunar - 2018
özel alan 2018-06-25T16:52:42+00:00

Uzmanlık Alanları

Yabancılar ve İltica Hukuku
  • Yabancilar, Ikamet ve Iltica Yasası yabancıların Avusturya’ya göçünü, ikametini, iltica hakkını ve ikametin sonlandırması konularını düzenler

Idari ve Idari Ceza Hukuku
  • İdari Hukuk vatandaşların devle ile olan hukuki ilişkisini düzenler (İdari konular, idari cezalar, idari mahkemelerö vb)

Medeni Hukuk
  • Medeni Hukuk, şirketler ve ticaret hukuku dışında, şahıslar arasında yasal ilişkileri düzenler

Kira Hukuku
  • Kira ile alakalı yasal düzenlemeler medeni hukukun ve kira hukukun içerisinde yer bulur. Kira Hukukun bir çok maddesi kiracının korunmasını düzenler.

Evlilik ve Aile Hukuku
  • Evlilik ve Aile Yasası her hangi bir yaşam bölümünde her kesi ilgilendiren bir alandır. Bize, evlilik öncesi veya sonrası, velayet, nafaka ve boşanmalarda hakkınızı korumak için bize müraacat edebilirsiniz

Kontrat Hukuku
  • Kontrat Hukuku Medeni Hukukun içerisinde kontratın geçerliliği, tarafların sorumlukları ve kontratın gerçekleşmesi ve kontratın içeriğine dair konuları içerir